TRÌNH BÀY Ý KIẾN PHÁP LÝ TẠI HỘI THẢO DO TRƯỜNG ĐH QUỐC GIA SINGAPORE (NUS) TỔ CHỨC

Ngày 27/05/2017 tại Hội thảo do Trường Đại Học Quốc Gia Singapore (NUS) tổ chức, các Luật sư của TriLaw đã trình bày ý kiến pháp lý về luật đầu tư, doanh nghiệp và bất động sản tại Việt Nam. 

Luật sư Phạm Duy Lâm trình bày ý kiến pháp lý về Luật Bất động sản tại Việt Nam.

Luật sư Mark Fridman trình bày ý kiến pháp lý về Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam.

Các Luật sư giao lưu và trả lời các câu hỏi của người tham gia.

Liên hệ Trilaw