Tuyển dụng Luật sư

Tuyển dụng Luật sư

Sau gần 10 năm hình thành và phát triển, TriLaw đang có một lượng khách hàng tương đối lớn, và để duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi đang tìm kiếm thêm 02 Luật sư mảng tư vấn đầu tư nước ngoài và tư vấn pháp lý cho Doanh nghiệp.

Liên hệ Trilaw