TRẦN CAO THỨC

  • Luật sư
  • 0979 790 618
  • thuc.cao@trilaw.com.vn
TRẦN CAO THỨC
Xây dựng pháp luật không phải để sửa chữa quá khứ, mà cho một tương lai tốt hơn

Trần Cao Thức là một trong hai luật sư trẻ nhiều triển vọng của TriLaw, và là thành viên của Đoàn luật sư TP.HCM. Thức hoàn tất chương trình Cao học chuyên ngành Luật Kinh tế tại Đại học Kinh Tế - Luật năm 2014. 

Luật sư Thức đã tham gia nhiều vụ việc về mua bán, sáp nhập và cấu trúc nội bộ công ty, cũng như đã tư vấn cho khách hàng về hàng loạt các vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam, thuế, và tranh chấp kinh doanh thương mại. 

Lĩnh vực tư vấn: 

1. Tư vấn thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

2. Tư vấn M&A

3. Tư vấn kinh doanh bất động sản

4. Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại

5. Tư vấn hoạt động kinh doanh, thuế, cấu trúc nội bộ, hợp đồng đại lý

Kinh nghiệm:

Một số vụ việc mà Luật sư Thức tham gia tư vấn trong thời gian gần đây:

1. Tư vấn M&A cho một công ty 100% vốn Hàn Quốc với đối tác Nhật Bản, tổng giá trị chuyển nhượng trên 2 triệu USD.


2. Tư vấn M&A cho một nhà đầu tư Việt Nam với công ty liên doanh Việt Nam – Bỉ mua lại nhà máy sản xuất panel cách nhiệt tại tỉnh Bình Phước.

3. Tư vấn xin cấp quyền kinh doanh phân phối cho một công ty sản xuất vật liệu xây dựng 100% vốn Thái Lan.

4. Tư vấn soạn thảo hợp đồng mua bán căn hộ hình thành trong tương lai cho hai công ty kinh doanh bất động sản trong nước, tổng giá trị chuyển nhượng là 17 triệu USD.

5. Tham gia tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng mua bán căn hộ cho một công ty kinh doanh bất động sản 100% vốn Hàn Quốc với người mua căn hộ

Các luật sư thành viên khác

LÊ HỮU TRÍ

LÊ HỮU TRÍ

Luật sư điều hành
TRẦN TRUNG THI

TRẦN TRUNG THI

Luật sư
PHẠM MINH HOÀNG

PHẠM MINH HOÀNG

Luật sư
PHẠM DUY LÂM

PHẠM DUY LÂM

Luật sư
NGUYỄN ĐĂNG TƯ

NGUYỄN ĐĂNG TƯ

Luật sư
MARK FRIDMAN

MARK FRIDMAN

Luật sư
HỒ HỮU HOÀNH

HỒ HỮU HOÀNH

Luật sư
HOÀNG THỊ THU

HOÀNG THỊ THU

Luật sư
TRỊNH ANH NGUYÊN

TRỊNH ANH NGUYÊN

Cộng sự
Liên hệ Trilaw