RỦI RO PHÁP LÝ TRONG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

RỦI RO PHÁP LÝ TRONG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện một giao dịch cụ thể trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh thương mại nói riêng.....

675 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM KỂ TỪ NGÀY 20/9/2017

675 ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ, KINH DOANH ĐÃ ĐƯỢC ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM KỂ TỪ NGÀY 20/9/2017

Ngày 20/9/2017, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký ban hành Quyết định số 3610A/QĐ-BCT ban hành phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương giai đoạn 2017 – 2018.

HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TIN VUI CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TIN VUI CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Tháng 11/2015, Việt nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp Định Tạo Thuận Lợi Thương Mại (“TFA”) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định này đã chính thức có hiệu lực vào ngày 22/02/2017.......

NHỮNG BẤT LỢI VỀ VIỆC ĐÓNG BHXH VÀ TỶ LỆ HƯỞNG LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2018

NHỮNG BẤT LỢI VỀ VIỆC ĐÓNG BHXH VÀ TỶ LỆ HƯỞNG LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2018

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật BHXH, tại thời điểm hiện tại (năm 2017), thời gian đóng BHXH để người lao động đủ điều kiện được hưởng lương hưu là một khoảng thời gian dài tương đương với ít nhất là 20 năm đóng BHXH. Lao động nữ sau khi đóng BHXH đủ 25 năm và lao động nam là 30 năm thì người lao động có thể hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa là 75% của mức bình quân tiền lương hàng tháng mà người đó đã đóng BHXH. Tuy nhiên, nếu nghỉ hưu từ thời điểm 01/01/2018 thì theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH, người lao động sẽ phải chịu những bất lợi...

XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỈA HÈ: TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỈA HÈ: TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 76, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì...

CÁC BỘ LUẬT VÀ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

CÁC BỘ LUẬT VÀ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

Danh sách các bộ luật và luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016: 01. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; 02. Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; ...

Liên hệ Trilaw