VĂN BẢN KỲ 02/2018

VĂN BẢN KỲ 02/2018

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên…phạt tiền từ 03-05 triệu đồng

VĂN BẢN KỲ 01/2018

VĂN BẢN KỲ 01/2018

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước đã tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh nếu: Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh…

VĂN BẢN KỲ 11/2017

VĂN BẢN KỲ 11/2017

Tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ tăng thêm 6,5%, tức từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng.....

VĂN BẢN KỲ 10/2017

VĂN BẢN KỲ 10/2017

Sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất bãi bỏ ít nhất từ 1/3 đến 1/2 số điều kiện kinh doanh hiện hành trong lĩnh vực quản lý và thủ tục hành chính;.....

VĂN BẢN KỲ 09/2017

VĂN BẢN KỲ 09/2017

Từ ngày 01/07/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 06/2017 đối với:.....

Liên hệ Trilaw