Lưu ý khi thay đổi người đại diện pháp luật theo Luật Doanh nghiệp

Lưu ý khi thay đổi người đại diện pháp luật theo Luật Doanh nghiệp

Sau khi thành lập, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể thay đổi liên tục trong quá trình hoạt động. Tuy nhiên, khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty sẽ dẫn tới hàng loạt những thay đổi có liên quan khác đến doanh nghiệp. Dưới đây là những lưu ý khi thay đổi người đại diện pháp luật theo Luật Doanh nghiệp.

Chuyên mục M&A: Những lưu ý khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Chuyên mục M&A: Những lưu ý khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Hoạt động M&A được điều chỉnh bởi rất nhiều luật như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư .v.v. Trong chuyên mục M&A kỳ này, TriLaw xin đưa ra những lưu ý khi mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.

Chuyên mục M&A: Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Chuyên mục M&A: Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

Trong chuyên mục M&A kỳ này, TriLaw xin chia sẻ những thủ tục cần thiết cho quá trình mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A).

Chuyên mục legal consulting: Các hình thức tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Chuyên mục legal consulting: Các hình thức tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp

Trong chuyên mục legal consulting kỳ này, TriLaw xin tổng hợp lại tất cả những hình thức tư vấn pháp lý phổ biến hiện nay.

Chuyên mục business legal consulting: Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Chuyên mục business legal consulting: Lưu ý khi thay đổi đăng ký kinh doanh

Với nhiều năm làm lĩnh vực tư vấn pháp luật kinh doanh (business legal consulting), TriLaw xin chia sẻ một số lưu ý sau

Liên hệ Trilaw