VĂN BẢN TUẦN 26 - 2012

VĂN BẢN TUẦN 26 - 2012

Nhằm mục tiêu củng cố chính sách tiền tệ, ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát; chi tiêu công tiết kiệm, hiệu quả; kiểm soát chặt chẽ và minh bạch thu, chi ngân sách Nhà nước…, ngày 19/06/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 99/2012/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013.

VĂN BẢN TUẦN 25 - 2012

VĂN BẢN TUẦN 25 - 2012

Ngày 15/06/2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Thông tư số 21/2012/TT-BGDĐT ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non dân lập. Theo đó, nhà trường, nhà trẻ dân lập được phép hoạt động giáo dục khi đáp ứng đủ 06 điều kiện sau: Có đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đạt tiêu chuẩn, đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, bảo đảm thực hiện chương trình giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật;....

VĂN BẢN TUẦN 24 - 2012

VĂN BẢN TUẦN 24 - 2012

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các khu kinh tế ven biển, khu kinh tế cửa khẩu, phát huy vai trò động lực trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, vùng và cả nước, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra một số nhiệm vụ chủ yếu cho các Bộ, cơ quan và địa phương như: Đến năm 2013, tiến hành rà soát, đánh giá thực trạng và đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai,....

VĂN BẢN TUẦN 23 - 2012

VĂN BẢN TUẦN 23 - 2012

Ngày 29/05/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định số 1207/QĐ-BGTVT về việc sử dụng Giấy phép lái xe (GPLX) bằng vật liệu PET. Theo đó, mẫu GPLX mới bằng vật liệu PET sẽ được chính thức đưa vào sử dụng cho các trường hợp cấp mới, cấp đổi cho người có GPLX hết thời hạn sử dụng, cấp lại cho người có GPLX bị mất, hỏng từ ngày....

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2012/NĐ-CP VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN

NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2012/NĐ-CP VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT TRIỂN

Nghị định này quy định việc in, đúc, bảo quản, vận chuyển, phát hành, thu hồi, thay thế và tiêu hủy tiền giấy, tiền kim loại (sau đây gọi tắt là tiền); bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài; chi phí cho các hoạt động nghiệp vụ phát hành tiền....

LUẬT ĐO LƯỜNG

LUẬT ĐO LƯỜNG

Đo lường là việc xác định, duy trì giá trị đo của đại lượng cần đo. Hoạt động đo lường là việc thiết lập, sử dụng đơn vị đo, chuẩn đo lường; sản xuất, kinh doanh, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường; kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; thực hiện phép đo; định lượng đối với hàng đóng gói sẵn; quản lý về đo lường; thông tin, đào tạo, tư vấn, nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển công nghệ về đo lường

Liên hệ Trilaw