CÁC BỘ LUẬT VÀ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

CÁC BỘ LUẬT VÀ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

Danh sách các bộ luật và luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016: 01. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; 02. Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; ...

NGHỊ QUYẾT 35

NGHỊ QUYẾT 35

Ngày 15/05/2016 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP quy định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là “Nghị quyết 35”) đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. TriLaw xin được tóm tắt một số nội dung chính của Nghị quyết 35 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp...

Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm khi chấm dứt HĐLĐ

Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm khi chấm dứt HĐLĐ

Bài viết này sẽ phân tích quy định pháp luật liên quan đến trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm, một trong các quyền và nghĩa vụ của NLĐ, NSDLĐ khi chấm dứt HĐLĐ, giúp NLĐ và NSDLĐ hiểu đúng hơn các quy định liên quan về trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc làm trong mối quan hệ lao động ...

Liên hệ Trilaw