Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nào? Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì?

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nào? Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì?

Nhà đầu tư cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi doanh nghiệp có những thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thay đổi tên doanh nghiệp, tên dự án, quy mô, vốn đầu tư..v..v.. Mỗi trường hợp khác nhau sẽ cần chuẩn bị hồ sơ khác nhau.

Chuyên mục Tư vấn pháp luật đầu tư Quyền lợi của nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Chuyên mục Tư vấn pháp luật đầu tư Quyền lợi của nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Tại chuyên mục tư vấn pháp luật đầu tư lần này, thông qua các chia sẻ của mình, TriLaw mong có thể giúp nhà đầu tư nắm được các quyền lợi của mình theo quy định tại Luật Đầu tư 2014.

Chuyên mục Investment legal consulting: So sánh hợp đồng BCC và  BOT

Chuyên mục Investment legal consulting: So sánh hợp đồng BCC và BOT

Trong chuyên mục Investment legal consulting lần này, TriLaw hy vọng có thể giúp cho nhà đầu tư phân biệt được 2 hợp đồng BCC và BOT.

Chuyên mục Investment legal consulting: So sánh hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT

Chuyên mục Investment legal consulting: So sánh hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT

Trong chuyên mục Investment legal consulting, các chuyên gia tư vấn pháp lý đầu tư của TriLaw sẽ chia sẻ cho nhà đầu tư biết được hợp đồng PPP là gì? Hợp đồng PPP có bao nhiêu loại? So sánh hợp đồng đầu tư BOT, BTO, BT.

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thông tin liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; thông tin dự án đầu tư liên quan đến địa điểm, lĩnh vực đầu tư, hình thức, vốn và thời gian thực hiện dự án đầu tư .v.v. Nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nên làm gì, chuẩn bị gì?

Những thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Nhà đầu tư nên làm gì, chuẩn bị gì?

Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc đầu tiên giúp cho dự án đầu tư đủ điều kiện đi vào hoạt động bình thường. Vậy quy trình xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào? Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

Liên hệ Trilaw