BẤT ĐỘNG SẢN

Hoạt động đầu tư bất động sản (BĐS) và phát triển các dự án BĐS tại Việt Nam liên quan đến nhiều vấn đề pháp lý phức tạp và đa dạng như đất đai, xây dựng, đấu thầu, hợp đồng hợp tác và góp vốn đầu tư, v.v… cũng như đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm tra và cấp phép hoạt động dự án.

Trở thành một trong những công ty tư vấn pháp lý chuyên nghiệp trong lĩnh vực BĐS tại Việt Nam, TriLaw hướng đến sự an toàn và tiện lợi tối đa cho khách hàng trong quá trình triển khai dự án BĐS tại Việt Nam kể từ khi thực hiện các thủ tục pháp lý ban đầu cho đến khi hoàn tất dự án một cách hiệu quả và phù hợp nhất với văn hóa và môi trường kinh doanh Việt Nam, bao gồm:

1. Tư vấn đề qui định pháp luật, chính sách định hướng và môi trường đầu tư đối với lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam; 

 

2. Hỗ trợ thẩm định pháp lý (Due Diligence) đối với dự án và hồ sơ dự án;

 

3. Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để xin các giấy phép, phê chuẩn và phê duyệt cần thiết liên quan đến việc đầu tư phát triển dự án (chấp thuận đầu tư, giấy phép đầu tư, phê duyệt qui hoạch dự án, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nộp tiền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản); 

 

4. Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình hợp tác và mời gọi đầu tư liên quan đến dự án (hợp đồng hợp tác, hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán tài sản hình thành trong tương lai, thủ tục phát hành trái phiếu và các loại chứng khoán được phép, v.v…); 

 

5. Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đầu tư và phát triển dự án.

 

BẤT ĐỘNG SẢN
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw