GÓI TƯ VẤN PL THƯỜNG XUYÊN

Với hơn 20 năm tham gia tư vấn pháp luật cho các doanh nghiệp, TriLaw đã có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu các rủi ro pháp lý mà doanh nghiệp thường gặp phải. Đó có thể là những việc rất nhỏ như sa thải lao động không đúng quy định, việc ký kết các hợp đồng mua bán, gia công chỉ với vài điều khoản hết sức sơ sài và đơn giản, việc tranh chấp trong nội bộ doanh nghiệp do không hiểu rõ quyền và nghĩa vụ pháp lý của các thành viên/cổ đông được pháp luật quy định, hoặc những việc rất quan trọng như tham gia hợp tác kinh doanh, đầu tư mà không nghiên cứu kỹ các hồ sơ pháp lý hoặc chưa tiên lượng được các rủi ro pháp lý có thể xảy ra, v.v...

Từ thực tế đó, TriLaw đã thiết kế gói Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Luật Thường Xuyên nhằm ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp hạn chế rủi ro pháp lý; gần gũi và song hành cùng Quý Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động, từ đó, có điều kiện tốt hơn nhằm hỗ trợ kịp thời và nhanh chóng, cũng như thường xuyên cập nhật các quy định mới, các vấn đề pháp có lý liên quan. Đặc biệt, phí tư vấn được thiết kế với tính ưu đãi cao và chỉ phát sinh khi Quý Doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn cụ thể.

Gói tư vấn pháp luật thường xuyên bao gồm:

1. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, bao gồm các vấn đề về hoạt động đầu tư, lao động, hợp đồng, thủ tục pháp lý, cơ cấu quản lý và điều hành doanh nghiệp, tranh chấp trong hoạt động đầu tư, kinh doanh và thương mại; 

2. Xem xét, xác nhận hoặc tư vấn tính hợp pháp của các văn bản giao dịch kinh doanh do Quý Doanh nghiệp soạn thảo hoặc tiến hành; hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu giao dịch;
 

GÓI TƯ VẤN PL THƯỜNG XUYÊN

3. Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là nhà tư vấn luật hoặc luật sư của Quý Doanh nghiệp trong các cuộc thảo luận, đàm phán kinh doanh;

4. Tư vấn về phương án, cách thức giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp;

5. Hỗ trợ chuẩn bị và trình các đơn xin/ yêu cầu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xem xét phê chuẩn;

6. Cập nhật, thông báo các quy định pháp lý mới ban hành có liên quan đến ngành nghề hoạt động của Doanh nghiệp;

7. Cung cấp bản photo các văn bản pháp lý theo yêu cầu của Doanh nghiệp.

 

GÓI TƯ VẤN PL THƯỜNG XUYÊN
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw