HỢP ĐỒNG


Thấu hiểu về việc đảm bảo tính chặt chẽ và khả thi trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng của Khách hàng, các luật sư kinh nghiệm của TriLaw luôn cố gắng đưa ra được các giải pháp tốt nhất nhằm đạt được các thỏa thuận hợp pháp, khả thi và phòng tránh được các rủi ro pháp lý cho Khách hàng trong quá trình đàm phán và triển khai hợp đồng với đối tác.

Bao gồm các dịch vụ sau:

 

1. Tư vấn về các vấn đề pháp lý, rủi ro và giải pháp trong quá trình thỏa thuận và đàm phán hợp đồng của Khách hàng; 

 

2. Soạn thảo và tư vấn, giải thích về nội dung của hợp đồng, đặc biệt các hợp đồng chuyên biệt trong lĩnh vực xây dựng, chuyển nhượng cổ phần, franchise, BOT/BT/PPP, v.v…

 

3. Tư vấn về các vấn đề pháp lý, rủi ro và giải pháp trong quá trình thỏa thuận và đàm phán hợp đồng của Khách hàng;

 

 

HỢP ĐỒNG
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw