THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

Bao gồm các dịch vụ sau:

 

1. Tư vấn các quy định của pháp luật liên quan đến thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp; 


2. Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục xin cấp các loại giấy phép thành lập, bao gồm: giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép mở văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc hợp tác kinh doanh, giấy phép phân phối hàng hóa, giấy phép xây dựng; 

THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

3. Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục sau giấy phép: bố cáo thành lập, thủ tục khắc dấu, thủ tục cấp mã số thuế, thủ tục mở tài khoản ngân hàng, v.v. 

 

4. Tư vấn quy trình, thủ tục liên quan đến giải thể; 

 

5. Tư vấn, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến giải thể như: lao động, hợp đồng, tài sản, nợ, thuế;

 

6. Tư vấn quy trình, thủ tục liên quan đến phá sản; 

 

7. Đại diện khách hàng tham gia hội nghị chủ nợ; 

 

8. Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giải quyết các vấn đề liên quan đến quy trình phá sản như các vấn đề về nợ, lao động, tài sản, thuế, …

 

THÀNH LẬP, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw