THUẾ

Bao gồm các dịch vụ sau:

 

1. Tư vấn, cập nhật các chính sách về thuế như thuế TNDN, thuế TNCN, thuế GTGT, thuế XNK, thuế tiêu thụ đặc biệt, v.v. 

 

2. Tư vấn các chính sách ưu đãi thuế cho doanh nghiệp; 

 

3. Hỗ trợ khách hàng trong các thủ tục liên quan đến việc hưởng các chế độ ưu đãi về thuế, thủ tục hoàn thuế,v.v.

THUẾ
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw