ĐẦU TƯ

Với hơn 15 năm kinh nghiệm, các luật sư của TriLaw luôn mang đến cho nhà đầu tư sự chắc chắc và an tâm trong các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

 

Bao gồm các dịch vụ sau:

 

1. Tư vấn về chính sách và các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực và dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 

 

2. Tư vấn về hình thức đầu tư, các thủ tục pháp lý và trình tự triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 

 

 

ĐẦU TƯ

 

3. Tư vấn và hỗ trợ trong quá trình xin Giấy phép đầu tư và các giấy phép/phê chuẩn cần thiết trong quá trình triển khai dự án đầu tư của Nhà đầu tư tại Việt Nam; 

 

4. Tư vấn về cấu trúc và các vấn đề pháp lý trong quá trình đầu tư và hợp tác đầu tư với đối tác trong nước, bao gồm: thuế, lao động, đất đai, giải quyết tranh chấp. 

 

5. Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của Nhà đầu tư tại Việt Nam.

 

ĐẦU TƯ
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw