BẢNG TIN CẬP NHẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT THÁNG 10/2019

BẢNG TIN CẬP NHẬT QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
Tháng 10/2019

TriLaw trân trọng giới thiệu đến Quý doanh nghiệp bản tóm tắt một số quy định pháp luật có hiệu lực từ tháng 10/2019:

 1. Thay đổi trong quy định về tổng mức đầu tư;
 2. Bãi bỏ dịch vụ "Bảo hiểm nhân thọ" khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung;
 3. Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hoà giải thương mại được phê duyệt;
 4. Không trích lập dự phòng rủi ro cho khoản đầu tư ra nước ngoài;
 5. Bổ sung các trường hợp huỷ tờ khai hải quan điện tử;
 6. Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
 7. Quy định mới về ký kết hợp đồng trong đấu thầu thuốc.

Và một số vấn đề đáng chú ý như:

 1. 124 dự án bất động sản vướng mắc ở TP.HCM dần được giải quyết xong;
 2. Dần hoàn thiện khung pháp lý hỗ trợ gọi vốn cho doanh nghiệp start-up.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT BẮT ĐẦU CÓ HIỆU LỰC
TRONG THÁNG 10/2019

1. Thay đổi trong quy định về tổng mức đầu tư

Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng quy định đối với các dự án EPC[1], EC[2], EP[3] thì tổng mức đầu tư phải được xác định trên cơ sở phương pháp xác định khối lượng xây dựng tính theo thiết kế cơ sở, kế hoạch thực hiện dự án, tổ chức biện pháp thi công định hướng, các yêu cầu cần thiết khác của dự án và hệ thống định mức, đơn giá xây dựng, các chế độ, chính sách liên quan kết hợp với phương pháp khác.

2. Bãi bỏ dịch vụ "Bảo hiểm nhân thọ" khỏi Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Theo Quyết định 25/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định về danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ không còn phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung. Chỉ còn 09 loại hàng hóa, dịch vụ phải đăng ký (truyền hình trả tiền; dịch vụ điện thoại cố định mặt đất; dịch vụ thông tin di động mặt đất có hình thức thanh toán là trả sau; mua bán căn hộ chung cư, các dịch vụ sinh hoạt do đơn vị quản lý khu chung cư cung cấp;…).

3. Đề án hoàn thiện pháp luật về hợp đồng và giải quyết tranh chấp hợp đồng bằng phương thức trọng tài thương mại, hoà giải thương mại được phê duyệt

Được phê duyệt thông qua Quyết định 1268/QĐ-TTg, đề án này đưa ra nhiều nhiệm vụ và giải pháp, điển hình là nhiệm vụ của Bộ Tư pháp trong chủ trì công tác rà soát, đánh giá các quy định của Bộ luật Dân sự về hợp đồng (bao gồm các quy định về hợp đồng liên quan đến mô hình kinh tế chia sẻ, hợp đồng liên quan công nghệ chuỗi khối (blockchain), hợp đồng trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư...); xác định quy định mang tính nguyên tắc chung, có hướng dẫn cụ thể và đề xuất cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn.

4. Không trích lập dự phòng rủi ro cho khoản đầu tư ra nước ngoài

Đây là nội dung thuộc Thông tư 48/2019/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp. Theo đó, một số nguyên tắc khi trích lập các khoản dự phòng là:

 • Doanh nghiệp không trích lập dự phòng rủi ro cho các khoản đầu tư ra nước ngoài;
 • Các khoản dự phòng được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ báo cáo năm để bù đắp tổn thất có thể xảy ra trong kỳ báo cáo năm sau;...

5. Bổ sung các trường hợp huỷ tờ khai hải quan điện tử

Theo Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về thủ tục hải quan đối với, thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính của doanh nghiệp được chỉ định…, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với gói, kiện hàng nhóm 1 xuất, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực hiện hủy tờ khai hải quan nếu:

 • Gói, kiện hàng nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam;
 • Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng không đúng quy định sau khi xử lý vi phạm;
 • Tờ khai hải quan trị giá thấp khai sai thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung (Trừ trường hợp đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc đã xuất khẩu);
 • Người nhận hàng từ chối nhận gói, kiện hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan;…

6. Các biện pháp xử lý rủi ro tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Thông tư 57/2019/TT-BTC hướng dẫn cơ chế xử lý rủi ro của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, khi rơi vào các trường hợp rủi ro về tín dụng theo quy định, doanh nghiệp nhỏ và vừa được xem xét áp dụng 06 biện pháp xử lý rủi ro sau:

 • Cơ cấu nợ
 • Điều chỉnh kỳ hạn trả nợ
 • Gia hạn nợ
 • Khoanh nợ
 • Xử lý tài sản bảo đảm
 • Bán nợ
 • Xóa nợ lãi
 • Xóa nợ gốc

7. Quy định mới về ký kết hợp đồng trong đấu thầu thuốc

Theo Thông tư 15/2019/TT-BYT quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập:

 • Trước thời điểm ký hợp đồng, bên mời thầu có quyền tăng, giảm số lượng tối đa không quá 10% so với số lượng thuốc tại kế hoạch đấu thầu nhưng không làm thay đổi đơn giá hay các điều kiện khác của hồ sơ mời thầu, dự thầu.
 • Nhà thầu được lựa chọn phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng trước thời điểm hợp đồng có hiệu lực.

VẤN ĐỀ ĐÁNG CHÚ Ý

1. 124 DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN VƯỚNG MẮC Ở TP.HCM DẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT XONG

Trong buổi họp giao ban về tình hình kinh tế, xã hội TP.HCM Quý III, diễn ra ngày 22/10/2019, Ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM – báo cáo, trong tổng số 124 dự án bất động sản bị vướng mắc về pháp lý tại thành phố này, hiện còn 26 dự án đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch, phần lớn các dự án đạ hoàn tất thủ tục để triển khai tiếp dự án.

Tính đến tháng 10/2109, đã có 60 dự án hoàn tất các thủ tục; 12 dự án đã được cấp phép xây dựng; 17 khu đất đang cấp giấy chứng nhận đầu tư; 26 dự án đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch và làm các thủ tục liên quan, một số dự án còn lại đang trong quá trình giải quyết.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị 26 dự án đang làm thủ tục điều chỉnh quy hoạch những vấn đền nào thuộc thẩm quyền của chính quyền thành phố các sở, ngành kịp thời báo cáo thành phố để tháo gỡ vướng mắc, không để tình trạng trì trệ kéo dài.

Khi làm dự án doanh nghiệp cũng phải vay ngân hàng, dự án chậm ngày nào doanh nghiệp phải chịu lãi ngày đó, nếu không giải quyết để tình trạng này kéo dài thì sẽ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, ông Phong cho biết.

2. DẦN HOÀN THIỆN KHUNG PHÁP LÝ HỖ TRỢ GỌI VỐN CHO DOANH NGHIỆP START-UP

Hoạt động “start-up – khởi nghiệp sáng tạo” đang diễn ra ngày càng sôi nổi tại Việt Nam. Đây là hướng phát triển đầy tiềm năng và được dự đoán sẽ tạo ra sự đột phá cho nền kinh tế Việt Nam. Để khai thác hiệu quả hướng phát triển này, việc xây dựng hệ thống pháp luật điều chỉnh các quan hệ liên quan đến “start-up” là một nhu cầu bức thiết.

Hiện nay số lượng văn bản pháp luật điều chỉnh các nội dung liên quan đến “start-up” còn tương đối ít, trong đó nổi bật nhất là Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 2025”, Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2017 đang có hiệu lực nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp “start-up” vừa và nhỏ, chưa thể đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cũng như chưa bảo vệ được cho các nhà đầu tư mạo hiểm.

Nhưng trong những năm gần đây, Quốc Hội cùng các Bộ, Ngành đã và đang khẩn trương soạn thảo các dự thảo để điều chỉnh những vấn đề xoay quanh câu chuyện “start-up”, có thể kể đến dự thảo Thông tư của Bộ Kế Hoạch Đầu Tư về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của quỹ đầu tư mạo hiểm cho khởi nghiệp sáng tạo; dự thảo Nghị định Quy định chi tiết về đầu tư cho khởi nghiệp sáng tạo hay gần đây nhất là Dự thảo sửa đổi Luật Chứng khoán lần 6 vào tháng 10/2019 có các nội dung điều chỉnh việc giao dịch chứng khoán của doanh nghiệp “start-up”.

Mong rằng trong tương lai gần nhất Việt Nam sẽ có hệ thống pháp lý hoàn thiện để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp “start-up” phát triển hiệu quả cũng như tạo hàng lang pháp lý vững chắc bảo vệ cho nhà đầu tư mạo hiểm nội địa cũng như quốc tế.

 


[1] Dự án thực hiện theo phương thức hợp đồng để thực hiện các công việc thiết kế - cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình.

[2] Dự án thiết kế và thi công xây dựng công trình.

[3] Dự án thiết kế và cung cấp thiết bị công nghệ.

Liên hệ Trilaw