CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÔNG XỬ PHẠT HÀNH VI CHẬM NỘP HỒ SƠ KHAI THUẾ TRONG THỜI GIAN GIÃN CÁCH XÃ HỘI

Ngày 19/07/2021, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh (“Cục Thuế TP”) đã ban hành Công văn số 6770/CTTPHCM-KK (“Công văn 6770”) phản hồi người nộp thuế trên địa bàn thành phố về việc không xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong giai đoạn thành phố thực hiện việc cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ nhằm hỗ trợ người dân thực hiện tốt nhất việc cách ly xã hội.

Cụ thể, Cục Thuế TP đã căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn (“Nghị định số 125/2020/NĐ-CP”); Khoản 14 Điều 2, Khoản 4 Điều 11 Luật Xử lý vi phạm hành chính quy định về việc không xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn để ban hành công văn này. Theo Công văn 6770, người nộp thuế là các tổ chức, cá nhân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ không bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế nếu có đủ các yếu tố sau:

Một, là tổ chức, cá nhân có trụ sở doanh nghiệp, địa chỉ (thường trú, tạm trú) nằm trong vùng bị cách ly, khu vực bị cách ly, cá nhân thuộc đối tượng bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền do dịch bệnh Covid-19.

Hai, có phát sinh nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế nhưng trong thời gian bị cách ly (bao gồm cả thời gian cách ly toàn xã hội theo văn bản của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, cách ly theo vùng, khu vực theo quyết định của cơ quan chính quyền địa phương, cách ly theo quyết định thông báo của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền).

Ba, vì hai yếu tố nêu trên mà tổ chức, cá nhân không thể thực hiện nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế đúng quy định pháp luật dẫn đến chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Cũng xin lưu ý thêm, Công văn 6770 nêu trên chỉ được áp dụng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hiện tại, cũng đã có một số tỉnh thành khác trên cả nước áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg như Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, nếu người nộp thuế ở các tỉnh thành khác cũng đang gặp khó khăn tương tự, người dân có thể hỏi Cơ quan thuế tại địa phương để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

                                                                                                             Nguyễn Vũ Thanh Xuân

                                                                                                 CÔNG TY LUẬT TNHH TRILAW

Liên hệ Trilaw