MARK FRIDMAN

  • Luật sư
  • 0906 798 077
  • mark.fridman@trilaw.com.vn
MARK FRIDMAN
Thông tin đang cập nhật

Mark Fridman là một luật sư Mỹ được cấp phép hành nghề ở New York, New Jersey, và Tòa án quận New Jersey của Hoa Kỳ. Mark tốt nghiệp bằng Tiến sĩ Juris từ trường Touro College Law Center năm 2008 và hành nghề luật tại New York trước khi chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đây, Mark đã điều hành một văn phòng luật cá nhân, nơi ông hỗ trợ tư vấn cho các cá nhân và công ty nước ngoài nhập cư và kinh doanh tại Mỹ

Lĩnh vực tư vấn:

Mark chuyên về các lĩnh vực luật sau đây:

Xin thị thực di dân và không nhập cư: du lịch, việc làm, kinh doanh, nhà đầu tư, gia đình, tị nạn

Thường trú nhân

Nhập tịch và quốc tịch

Thành lập doanh nghiệp

Tư vấn tuân thủ

Hợp đồng: đàm phán, soạn thảo

Sở hữu trí tuệ: nhãn hiệu, bản quyền, giấy phép.

Các luật sư thành viên khác

LÊ HỮU TRÍ

LÊ HỮU TRÍ

Luật sư điều hành
TRẦN TRUNG THI

TRẦN TRUNG THI

Luật sư
PHẠM MINH HOÀNG

PHẠM MINH HOÀNG

Luật sư
PHẠM DUY LÂM

PHẠM DUY LÂM

Luật sư
NGUYỄN ĐĂNG TƯ

NGUYỄN ĐĂNG TƯ

Luật sư
HỒ HỮU HOÀNH

HỒ HỮU HOÀNH

Luật sư
HOÀNG THỊ THU

HOÀNG THỊ THU

Luật sư
TRỊNH ANH NGUYÊN

TRỊNH ANH NGUYÊN

Cộng sự
Liên hệ Trilaw