TRỊNH ANH NGUYÊN

  • Cộng sự
  • 0909 787 973
  • nguyen.trinh@trilaw.com.vn
TRỊNH ANH NGUYÊN
Trên giảng đường Đại học, tôi thổi bùng đam mê nghề luật tới các thế hệ đồng nghiệp của tôi trong tương lai! Tại bàn tròn Doanh nghiệp, tôi nói về luật đời, luật chơi và luật lệ để chốt lại bằng luật pháp - là thứ bao trùm nhất và hướng Doanh nghiệp đến sự phát triển bền vững!

Trịnh Anh Nguyên hiện là Giảng viên chính, Khoa Luật Quốc tế thuộc Trường Đại học Luật TP. HCM với 20 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Luật Tư pháp quốc tế; Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế tại các trường Đại học công lập. Trịnh Anh Nguyên đồng thời là Giám đốc Trung tâm Đào tạo ngắn hạn Trường Đại học Luật TP. HCM, trực tiếp tư vấn và thiết kế trên 40 chuyên đề đào tạo về pháp luật và kỹ năng cho cán bộ pháp chế thuộc các cơ quan nhà nước, các Doanh nghiệp; Tham gia giảng dạy trên 10 chuyên đề trong các chương trình đào tạo ngắn hạn.

Trịnh Anh Nguyên đã có nhiều năm tư vấn trong lĩnh vực tuyển dụng và sử dụng hợp lý, hiệu quả nhân sự pháp chế, luật sư… trong Doanh nghiệp và là Cố vấn pháp lý cho một số Công ty luật và Tổng công ty tại TP. HCM.

Lĩnh vực tư vấn:

Tư vấn pháp luật và các giải pháp về nhân sự pháp chế trong Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm:

1. 20 năm giảng dạy tại các trường Đại học; 10 năm giảng dạy các chuyên đề tại cơ quan nhà nước, Doanh nghiệp.

2. Cố vấn pháp lý của Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài gòn; Công Ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Quảng Cáo NEO; Công ty THHH MTV Thương - Gia Luật.

Các luật sư thành viên khác

LÊ HỮU TRÍ

LÊ HỮU TRÍ

Luật sư điều hành
TRẦN TRUNG THI

TRẦN TRUNG THI

Luật sư
PHẠM MINH HOÀNG

PHẠM MINH HOÀNG

Luật sư
PHẠM DUY LÂM

PHẠM DUY LÂM

Luật sư
NGUYỄN ĐĂNG TƯ

NGUYỄN ĐĂNG TƯ

Luật sư
MARK FRIDMAN

MARK FRIDMAN

Luật sư
HỒ HỮU HOÀNH

HỒ HỮU HOÀNH

Luật sư
HOÀNG THỊ THU

HOÀNG THỊ THU

Luật sư
Liên hệ Trilaw