LÊ HỮU TRÍ

 • Luật sư điều hành
 • 0903 366 488
 • tri.huu@trilaw.com.vn

Bất kỳ cuộc chơi nào vắng bóng luật pháp, thì tất cả người chơi đều có thể là người thua.

TRẦN TRUNG THI

 • Luật sư
 • 0913 757 167
 • thi.trung@trilaw.com.vn

Với hệ thống văn bản pháp luật tương đối phức tạp, chồng chéo, và việc áp dụng pháp luật còn chưa thống nhất như hiện nay thì “Việc sử dụng dịch vụ tư vấn của luật sư là giải pháp an toàn và hiệu quả nhất.”

PHẠM MINH HOÀNG

 • Luật sư
 • 0908 186 836
 • hoang.minh@trilaw.com.vn

Mối quan tâm và lợi ích về pháp lý của doanh nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của tôi.

PHẠM DUY LÂM

 • Luật sư
 • 0916 268 789
 • lam.duy@trilaw.com.vn

Tôi quan niệm, người luật sư cần có sự tận tâm và đủ “hiểu biết” để vận dụng luật khéo léo nhằm mang đến các giải pháp tốt nhất bảo vệ khách hàng như bảo vệ người thân của mình…

NGUYỄN ĐĂNG TƯ

 • Luật sư
 • 0938 481 112
 • tu.dang@trilaw.com.vn

Đưa khách hàng đi trên con đường pháp lý an toàn và thuận lợi nhất là trách nhiệm của người luật sư.

MARK FRIDMAN

 • Luật sư
 • 0906 798 077
 • mark.fridman@trilaw.com.vn

Thông tin đang cập nhật

HỒ HỮU HOÀNH

 • Luật sư
 • 0908 519 605
 • hoanh.ho@trilaw.com.vn

Luật sư là định chế tiến bộ của xã hội, hỗ trợ và giúp cho cá nhân, tổ chức thực hiện và tối ưu hoá các quyền mà pháp luật không cấm để đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình.

HOÀNG THỊ THU

 • Luật sư
 • 0932 675 568
 • thu.hoang@trilaw.com.vn

Luôn đảm bảo mang lại những quyền lợi tốt nhất cho khách hàng nhưng phải trên nền tảng vừa bám sát và tuân thủ các quy định của pháp luật một cách hài hòa nhất.

TRỊNH ANH NGUYÊN

 • Cộng sự
 • 0909 787 973
 • nguyen.trinh@trilaw.com.vn

Trên giảng đường Đại học, tôi thổi bùng đam mê nghề luật tới các thế hệ đồng nghiệp của tôi trong tương lai! Tại bàn tròn Doanh nghiệp, tôi nói về luật đời, luật chơi và luật lệ để chốt lại bằng luật pháp - là thứ bao trùm nhất và hướng Doanh nghiệp đến sự phát triển bền vững!

NGUYỄN NGỌC DUY MỸ

 • Cộng sự
 • 0908 179 594
 • my.duy@trilaw.com.vn

Luôn nỗ lực vì sự hợp lý, hợp pháp và quyền lợi chính đáng tốt nhất cho khách hàng.

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw