Tư vấn pháp luật thường xuyên- dịch vụ loại trừ rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Tư vấn pháp luật thường xuyên- dịch vụ loại trừ rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên chính là giải pháp hữu hiệu nhất giúp loại trừ rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp.

Chuyên mục Investment legal consulting: so sánh hợp đồng BCC và hợp đồng liên doanh

Chuyên mục Investment legal consulting: so sánh hợp đồng BCC và hợp đồng liên doanh

Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) và hợp đồng liên doanh là 2 hợp đồng phổ biến trong hoạt đồng kinh doanh hiện nay. Trong chuyên mục Investment legal consulting kỳ này, TriLaw sẽ phân tích để xác định những điểm giống và khác nhau của 2 hợp đồng này.

Điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Điều kiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Cơ quan đăng ký đầu tư sẽ ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi nào? Điều kiện và thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra sao? Trong chuyên mục tư vấn pháp luật đầu tư kỳ này, TriLaw sẽ giải đáp những câu hỏi này.

Chuyên mục Tư vấn pháp luật đầu tư:  Các hình thức và ngành nghề ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Chuyên mục Tư vấn pháp luật đầu tư: Các hình thức và ngành nghề ưu đãi đầu tư tại Việt Nam

Tại chuyên mục tư vấn pháp luật đầu tư kỳ này, TriLaw xin chia sẻ các hình thức ưu đãi đầu tư và các ngành nghề ưu đãi đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2014.

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nào? Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì?

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp nào? Nhà đầu tư cần chuẩn bị gì?

Nhà đầu tư cần điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư khi doanh nghiệp có những thay đổi liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như: thay đổi tên doanh nghiệp, tên dự án, quy mô, vốn đầu tư..v..v.. Mỗi trường hợp khác nhau sẽ cần chuẩn bị hồ sơ khác nhau.

Chuyên mục Tư vấn pháp luật đầu tư Quyền lợi của nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Chuyên mục Tư vấn pháp luật đầu tư Quyền lợi của nhà đầu tư theo Luật Đầu tư 2014

Tại chuyên mục tư vấn pháp luật đầu tư lần này, thông qua các chia sẻ của mình, TriLaw mong có thể giúp nhà đầu tư nắm được các quyền lợi của mình theo quy định tại Luật Đầu tư 2014.

Liên hệ Trilaw