LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM

Bao gồm các dịch vụ sau:

 

1. Tư vấn về nội quy lao động, kỷ luật lao động, thỏa ước lao động tập thể; 

2. Tư vấn về thang lương, bảng lương, bảo hiểm xã hội, thành lập công đoàn; 

3. Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động, hợp đồng lao động.

LAO ĐỘNG & VIỆC LÀM
Tìm hiểu thêm

Luật sư phụ trách

LÊ HỮU TRÍ

LÊ HỮU TRÍ

Luật sư điều hành
HỒ HỮU HOÀNH

HỒ HỮU HOÀNH

Luật sư
HOÀNG THỊ THU

HOÀNG THỊ THU

Luật sư
TRỊNH ANH NGUYÊN

TRỊNH ANH NGUYÊN

Cộng sự

Khách hàng

c9
c8
c7
c6
c5
c4
c3
c2
c1
Liên hệ Trilaw