KEY NOTES FOR FOREIGN INDIVIDUAL WHEN BUYING RESIDENTIAL HOUSE IN VIETNAM

KEY NOTES FOR FOREIGN INDIVIDUAL WHEN BUYING RESIDENTIAL HOUSE IN VIETNAM

Most investors and brokers do not provide foreigners the information related to limitations, notices when performing their rights or the information regarding legal regulations relating to the ownership of houses in Vietnam. This article mentions five basic contents that foreigner should be noted and carefully considered before purchasing the house.

VĂN BẢN KỲ 01/2019

VĂN BẢN KỲ 01/2019

Thu nhập của doanh nghiệp khoa học công nghệ từ hoạt động sản xuất, kinh doanh các sản phẩm hình thành từ kết quả khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp

RỦI RO PHÁP LÝ TRONG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

RỦI RO PHÁP LÝ TRONG SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thực hiện, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng nhằm tạo cơ sở cho việc thực hiện một giao dịch cụ thể trong cuộc sống nói chung và trong kinh doanh thương mại nói riêng.....

VĂN BẢN KỲ 02/2018

VĂN BẢN KỲ 02/2018

Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định; Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán; Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu; Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn; Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên…phạt tiền từ 03-05 triệu đồng

VĂN BẢN KỲ 01/2018

VĂN BẢN KỲ 01/2018

Nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước đã tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa sẽ được cấp Giấy phép kinh doanh nếu: Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên; Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh…

VĂN BẢN KỲ 11/2017

VĂN BẢN KỲ 11/2017

Tiền lương tối thiểu vùng năm 2018 sẽ tăng thêm 6,5%, tức từ 180.000 đồng đến 230.000 đồng.....

Liên hệ Trilaw