DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

I. NGUYÊN TẮC CUNG CẤP DỊCH VỤ CỦA TRILAW ĐỐI VỚI GÓI TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

-       Giải quyết nhanh chóng các yêu cầu tư vấn.

-       Trả phí sau, theo nguyên tắc chỉ thanh toán cho những vấn đề phát sinh.

-       Mức phí theo nguyên tắc thường xuyên sẽ thấp hơn 25% so với mức phí theo nguyên tắc không thường xuyên (không ký hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên).

-       Có thêm một số hạng mục công việc được cung cấp miễn phí.

II. MÔ TẢ PHẠM VI DỊCH VỤ

Với GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN, Thành viên của Quý Doanh nghiệp [1] có thể yêu cầu TriLaw xử lý nhanh chóng các vấn đề sau:

1.     Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp, bao gồm các vấn đề về hoạt động đầu tư, lao động, về lương, các loại bảo hiểm liên quan đến người lao động, hợp đồng, thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh, quy định về an toàn lao động, về chất lượng sản phẩm, cơ cấu quản lý và điều hành doanh nghiệp, nguyên tắc giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, tranh chấp về lao động, tranh chấp trong quản lý và điều hành doanh nghiệp;

2.     Xem xét tư vấn tính pháp lý của các hợp đồng giao dịch giữa Quý Doanh nghiệp và đối tác; hỗ trợ Quý Doanh nghiệp soạn thảo các hợp đồng, văn bản, tài liệu giao dịch liên quan tới hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp;

3.     Đại diện hoặc cùng tham gia với tư cách là nhà tư vấn luật hoặc luật sư của Quý Doanh nghiệp trong các cuộc thảo luận, đàm phán kinh doanh;

4.     Tư vấn cho Quý Doanh nghiệp về phương án, cách thức giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện hay tranh chấp cụ thể liên quan đến hoạt động của Quý Doanh nghiệp;

5.     Hỗ trợ Quý Doanh nghiệp trong việc chuẩn bị và trình các đơn xin/ yêu cầu tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền và theo dõi quá trình xem xét phê chuẩn;

Đặc biệt, TriLaw sẽ chủ động xử lý (mà không tính phí) những vấn đề sau:

6.     Nhận diện các rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động của Quý Doanh nghiệp, đặc biệt là các rủi ro có thể dẫn đến tranh chấp và gây ra thiệt hại trong tương lai cho Quý Doanh nghiệp;

7.     Cập nhật (không tính phí) các quy định pháp lý mới ban hành có liên quan đến hoạt động của Quý Doanh nghiệp;

8.     Cung cấp bản photo các văn bản pháp lý theo yêu cầu của Quý Doanh nghiệp.

III. PHÍ DỊCH VỤ

Phí Dịch Vụ Tư Vấn Thường Xuyên của TriLaw được xác định trên đơn vị thời gian tư vấn thực tế phát sinh (“Phí Tư Vấn Theo Giờ”), theo đó, cho mỗi giờ tư vấn, phí tư vấn sẽ là 3.000.000 đồng (Không bao gồm thuế GTGT).

Ghi chú:

Ø  Thời gian tư vấn sẽ bao gồm thời gian để: nghiên cứu tài liệu; thời gian di chuyển  ngoài phạm vi Tp. Hồ Chí Minh, thời gian tham gia các cuộc họp với Quý Doanh nghiệp hoặc cùng với Quý Doanh nghiệp hoặc các cuộc họp thay mặt cho Quý Doanh nghiệp; thời gian soạn và/hoặc dịch các tài liệu và/hoặc tư vấn cho các thư từ của Quý Doanh nghiệp. Thời gian tư vấn thực tế trong tháng sẽ được TriLaw thông báo cho Quý Doanh nghiệp vào cuối mỗi tháng.

Ø  Phí Tư Vấn nói trên không bao gồm: phí phát sinh theo các thỏa thuận riêng, chi phí thực tế cần thiết bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của nhà tư vấn/ luật sư khi đi công tác ngoài phạm vi Tp.HCM, phí hoặc lệ phí chính thức phải trả cho các cơ quan, tổ chức khác liên quan tới việc thực hiện các công việc mà Quý Doanh nghiệp yêu cầu. TriLaw sẽ thông báo cho Quý Doanh nghiệp trước khi tiến hành công việc và sẽ ghi rõ vào hóa đơn thanh toán hàng tháng (trừ khi có thỏa thuận khác) kèm theo các chứng từ hợp lệ có liên quan;

Ø  Thời gian tư vấn sẽ được tính theo từng gói 10 phút. Theo đó, nếu thời gian cho mỗi lần tư vấn thực tế ít hơn 10 phút, sẽ được tính là 10 phút. Tương tự, nếu thời gian cho một lần tư vấn thực tế nhiều hơn 10 phút, nhưng ít hơn 20 phút thì được tính là 20 phút, v.v.

Ø  Phí Tư Vấn sẽ được thanh toán vào cuối mỗi quý, theo thông báo tổng hợp giờ tư vấn trong quý của TriLaw. Việc thanh toán có thể được thực hiện bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của TriLaw.

 IV. NHỮNG TIỆN ÍCH TỪ DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Với Dịch Vụ Tư Vấn Pháp Lý Thường Xuyên, Quý Công ty sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều tiện ích từ TriLaw, đặc biệt khi so với dịch vụ tư vấn theo giờ thông thường. Cụ thể như sau:

Ø  Nhanh chóng: các dịch vụ tư vấn của TriLaw sẽ được triển khai ngay khi có yêu cầu mà không cần thông qua quá trình trao đổi mức phí. Điều này sẽ tạo cơ chế giải quyết nhanh các yêu cầu pháp lý của Quý Doanh nghiệp.

Ø  Tiết kiệm: Quý Doanh Nghiệp tiết kiệm được 25% chi phí pháp lý so với mức phí tư vấn thông thường, được áp dụng ở mức tương đương 4.000.000 đồng/giờ.

Ø  Được hưởng một số dịch vụ miễn phí: được cảnh báo các rủi ro còn tồn tại trong hệ thống của doanh nghiệp, cập nhật các quy định mới, được cung cấp miễn phí các tài liệu pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của Quý Doanh nghiệp.

V. NHỮNG DOANH NGHIỆP LỚN ĐÃ SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA TRILAW

 1. Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC)
 2. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex)
 3. Công ty Unilever Việt Nam
 4. Tập đoàn Hoàn Cầu
 5. Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn – SABECO
 6. Dai-ichi Life Việt Nam
 7. Công Ty Dầu Ăn Golden Hope – Nhà Bè
 8. Công Ty Cổ Phần Cảng Long An
 9. Nishimatsu Construction Co., Ltd
 10. Thai Oil Group
 11. Kexim Vietnam Leasing Company Limited
 12. Tập đoàn SCG Vietnam
 13. Capita Land Vietnam
 14. Frasers Properties Vietnam
 15. Becamex WarburgPincus Industries Development Vietnam
 16. China Harbour E&C Vietnam
 17. Công ty Cổ phần Bệnh viện Hoàn Mỹ
 18. Tập đoàn Đầu tư Hoàng Gia Việt Nam
 19. Tập đoàn Abbott - Công ty TNHH Dinh Dưỡng 3A (Việt Nam)
 20. Công ty TNHH Văn Hóa – Sáng Tạo Trí Việt (First News)


[1] Thành viên của Quý Doanh nghiệp gửi câu hỏi và các vấn đề pháp lý đến TriLaw sẽ là những người được Quý Doanh nghiệp thông báo cho TriLaw tại từng thời điểm. Đó có thể là các trưởng phòng, các thành viên Ban Giám Đốc, các thành viên HĐQT hoặc HĐTV.

                                                                               CÔNG TY LUẬT TNHH TRILAW 

Liên hệ Trilaw