VĂN BẢN TUẦN 17 - 2012

VĂN BẢN TUẦN 17 - 2012

Văn phòng Luật sư Trí & Cộng sự xin được tóm tắt một số văn bản mới được ban hành trong tuần 17/2012: 1. Nghị định 33/2012/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 45/2010/NĐ- CP ngày 21/04/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; 2. Nghị định số 32/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích ....

HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TIN VUI CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI, TIN VUI CHO CÁC DOANH NGHIỆP XUẤT NHẬP KHẨU

Tháng 11/2015, Việt nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp Định Tạo Thuận Lợi Thương Mại (“TFA”) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hiệp định này đã chính thức có hiệu lực vào ngày 22/02/2017.......

NHỮNG BẤT LỢI VỀ VIỆC ĐÓNG BHXH VÀ TỶ LỆ HƯỞNG LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2018

NHỮNG BẤT LỢI VỀ VIỆC ĐÓNG BHXH VÀ TỶ LỆ HƯỞNG LƯƠNG HƯU ĐƯỢC HƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TỪ NGÀY 01/01/2018

Theo quy định tại khoản 1 Điều 56 Luật BHXH, tại thời điểm hiện tại (năm 2017), thời gian đóng BHXH để người lao động đủ điều kiện được hưởng lương hưu là một khoảng thời gian dài tương đương với ít nhất là 20 năm đóng BHXH. Lao động nữ sau khi đóng BHXH đủ 25 năm và lao động nam là 30 năm thì người lao động có thể hưởng lương hưu với tỷ lệ tối đa là 75% của mức bình quân tiền lương hàng tháng mà người đó đã đóng BHXH. Tuy nhiên, nếu nghỉ hưu từ thời điểm 01/01/2018 thì theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật BHXH, người lao động sẽ phải chịu những bất lợi...

XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỈA HÈ: TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

XỬ LÝ LẤN CHIẾM VỈA HÈ: TẠM GIỮ PHƯƠNG TIỆN LÀ TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT?

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 76, Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt thì trong trường hợp chủ phương tiện vi phạm có mặt tại nơi xảy ra vi phạm, thì...

CÁC BỘ LUẬT VÀ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

CÁC BỘ LUẬT VÀ LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/7/2016

Danh sách các bộ luật và luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2016: 01. Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; 02. Bộ luật tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; ...

NGHỊ QUYẾT 35

NGHỊ QUYẾT 35

Ngày 15/05/2016 Chính Phủ đã ban hành Nghị quyết 35/NQ-CP quy định về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 (sau đây gọi là “Nghị quyết 35”) đang được rất nhiều doanh nghiệp quan tâm. TriLaw xin được tóm tắt một số nội dung chính của Nghị quyết 35 nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp...

Liên hệ Trilaw