ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Việc đăng ký thành lập doanh nghiệp được xem như là thủ tục pháp lý đầu tiên để triển khai hoạt động kinh doanh dưới hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

Trên thực tế, có nhiều loại hình doanh nghiệp mà các nhà đầu tư có thể lựa chọn, ví dụ như: công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”) một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh v.v.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một loại hình rất được các nhà đầu tư ưa chuộng bởi vì số lượng thành viên của loại hình doanh nghiệp này không quá lớn (không vượt quá 50) và những thành viên thường là người quen của nhau nên thuận lợi hơn trong việc quản lý cũng như có độ tin tưởng nhau tương đối cao.

TriLaw xin hướng dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, giúp cho các nhà đầu tư dễ dàng thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

 

1, Thành phần hồ sơ:

Doanh nghiệp dự kiến thành lập cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật, bao gồm:

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định;

- Danh sách thành viên theo mẫu quy định;

- Điều lệ công ty;

- Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau:

(i) Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;

(ii) Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);

(iii) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đại diện theo pháp luật của công ty không trực tiếp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà ủy quyền cho người khác.
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, mẫu Danh sách thành viên và văn bản Điều lệ công ty tham khảo có thể lấy ở trang web của các Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh hoặc trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/).

 

2, Nộp hồ sơ:

Về cách thức thực hiện: Người đại diện theo pháp luật của công ty dự kiến thành lập hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng một trong hai phương thức sau:

(i) trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; hoặc

(ii) Người đại diện theo pháp luật nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Lệ phí:

(i) Lệ phí đăng ký doanh nghiệp:

(1) 50.000 đồng/lần đối với hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Nộp tại thời điểm nộp hồ sơ); hoặc
(2) Miễn lệ phí đối với hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử.

(ii) Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

 

Liên hệ Trilaw