Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu

1. Mỗi doanh nghiệp đều có nhiều tài sản cần được pháp luật bảo hộ.

Một trong những tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp đó chính là quyền sở hữu nhãn hiệu. Bảo hộ nhãn hiệu là một trong những biện pháp bảo hộ pháp lý thiết yếu mà mọi doanh nghiệp đều mong muốn thực hiện.

Việc bảo hộ nhãn hiệu phù hợp với nhiều loại tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Tên doanh nghiệp,
  • Cách thiết kế logo,
  • Khẩu hiệu kinh doanh,
  • Cách phối màu sắc nhằm để tạo ra sự đặc trưng cho doanh nghiệp của bạn,
  • Tên sản phẩm độc quyền.

Nếu Quý khách có ý định bắt đầu hoặc đang kinh doanh tại Hoa Kỳ, Quý khách nên cân nhắc việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ở Hoa Kỳ cũng như tại Việt Nam. Theo quy định pháp luật Hoa Kỳ, đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ chỉ có thể được nộp cho Chính phủ Hoa Kỳ bởi luật sư Hoa Kỳ do doanh nghiệp ủy quyền.

2. Dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của TriLaw

Là một trong những dịch vụ pháp lý của TriLaw, TriLaw mong muốn hỗ trợ Khách hàng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ. Luật sư Mark Fridman của TriLaw, một luật sư có đầy đủ giấy phép hành nghề tại Hoa Kỳ, sẽ giúp đăng ký nhãn hiệu của Quý khách với Chính phủ Hoa Kỳ, đảm bảo rằng nhãn hiệu được đăng ký đúng cách để đạt được sự bảo hộ tối đa.

3. Phí dịch vụ đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của TriLaw

Phí dịch vụ cho việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Hoa Kỳ của TriLaw khoảng từ 500 USD mỗi đơn đăng ký.

Vui lòng liên hệ với Công ty Luật TNHH TriLaw để tìm hiểu và thảo luận thêm về các dự định của Quý khách trong việc sử dụng dịch vụ này theo thông tin hotline: 0903 068684, hoặc email: info@trilaw.com.vn

Liên hệ Trilaw