Dịch vụ soạn thảo, điều chỉnh nội quy lao động (NQLĐ) và tư vấn đàm phán, soạn thảo thoả ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo Bộ Luật Lao động 2019

Bộ luật Lao động 2019 (BLLĐ 2019) sẽ có hiệu lực từ 01.01.2021, có nhiều quy định thay đổi so với Bộ luật Lao động 2012 (BLLĐ 2012). Do đó, các doanh nghiệp cần cập nhật Nội quy lao động (NQLĐ) hiện có cho phù hợp với BLLĐ 2019. Đối với các doanh nghiệp chưa có NQLĐ, nếu sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải ban hành NQLĐ bằng văn bản.

Đồng thời, nếu doanh nghiệp nào đã có Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) thì cần thương lượng, đàm phán lại TƯLĐTT sao cho phù hợp với BLLĐ mới. Doanh nghiệp nào cần ký kết TƯLĐTT mới thì phải thương lượng những nội dung phù hợp với pháp luật mới ban hành.

TriLaw xin giới thiệu dịch vụ soạn thảo, điều chỉnh Nội quy lao động và tư vấn đàm phán, soạn thảo Thỏa ước lao động tập thể theo Bộ luật Lao động 2019, cụ thể như hình bên dưới:

Quý Doanh nghiệp cần tìm hiểu thêm về dịch vụ, vui lòng liên hệ TriLaw theo thông tin: Luật sư Lê Hữu Trí, điện thoại 0903 068 684

Liên hệ Trilaw